Algemene voorwaarden

1. Definities

a. NutsForFriends: Een online platform dat particulieren ondersteunt bij het aanvragen van nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water, internet en tv.

b. Gebruiker: Een individu of organisatie wie gebruikmaakt van de diensten van NutsForFriends.

2. Acceptatie van Voorwaarden

Door gebruik te maken van NutsForFriends, accepteert de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud. NutsForFriends behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

3. Gebruik van de Dienst

a. De Gebruiker gaat akkoord met het verstrekken van accurate en actuele informatie bij registratie en gebruik van NutsForFriends.

b. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn inloggegevens en zal NutsForFriends onmiddellijk op de hoogte stellen van enig ongeoorloofd gebruik van zijn account.

c. Het gebruik van NutsForFriends is uitsluitend bedoeld voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

4. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

a. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle informatie die door gebruiker wordt ingevoerd  op NutsForFriends.

b. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie met betrekking tot het aanvragen van nutsvoorzieningen.

c. De Gebruiker zal de diensten van NutsForFriends niet gebruiken voor frauduleuze, lasterlijke, illegale of onethische doeleinden.

5. Intellectueel Eigendom

a. Alle inhoud en intellectuele eigendommen op NutsForFriends, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en software, zijn eigendom van NutsForFriends en worden beschermd door auteursrecht en andere toepasselijke wetten.

b. Gebruikers mogen geen enkel deel van de NutsForFriends-website of -diensten kopiëren, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze exploiteren zonder schriftelijke toestemming van NutsForFriends.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

NutsForFriends is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, inclusief maar niet beperkt tot onderbrekingen in de dienstverlening of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie.

7. Beëindiging van Gebruik

NutsForFriends behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Nederlandse staat. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de Nederlandse staat.

:)

Goede deal ontvangen?

Vul hieronder je telefoonnummer in en wij bellen je terug!

Bedankt! Je wordt z.s.m. teruggebeld.
Oeps! Er ging iets mis. Bel ons anders op
06 1204 2424 of stuur een mailtje naar info@nutsforfriends.nl
  • Wij bellen je wanneer het jou uitkomt!
  • Ons persoonlijke advies kost je niets!
  • De goedkoopste deals met goede voorwaarden!
  • Wij regelen het voor je!